ขั้นตอนการโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ หรือจักรยานยนต์ จากธนาคาร หรือผู้ให้กู้ มาเป็นกรรมสิทธิ์ของตัวเอง หลังจากที่ทำการผ่อนชำระครบถ้วนแล้ว