หลักสูตรสำหรับแผนกกราฟิก (เดิม) เพื่อให้มีความคิดสร้างสรรค์

ปัญหาการพิมพ์นามบัตรพี่หมู

VDO สอนใช้โปรแกรม Illustrator สำหรับบุคคลทั่วไป เพื่อให้สามารถจับไฟล์อาร์ตเวิร์ค วัดขนาดงานในไฟล์อาร์ตเวิร์คลูกค้าได้

หลักสูตรนี้สำหรับใช้เป็นแนวทางในการเรียนรู้การทำงานใหม่ของเจ้าหน้าที่แผนกกราฟฟิค


เนื้อหาในหลักสูตร กำลังอยู่ในระหว่างการพัฒนาปรับปรุง ดังนั้นเมื่อผู้เรียนได้ทำการเรียนรู้แล้ว จะให้ผู้เรียนทำการประเมินผลของระบบการสอนในทุกหัวข้อด้วย การที่ผู้เรียนทำการประเมินผลจะทำให้ผู้จัดทำหลักสูตรสามารถพัฒนาทักษะของผู้จัดทำหลักสูตร และพัฒนนาหลักสูตรไปพร้อมๆกันด้วย