• อะไรคือ VDI
  • ทำไมต้อง VDI
  • ความคุ้มค่าของ VDI

ดูตัวอย่างการสร้าง Server ใหม่บนระบบ Cloud หรือ VMWare ESXi

ขั้นตอนการติดตั้ง CentOS 7

การสร้าง Backup ใหม่ บน Veeam