ความรู้ทั่วไปเพื่อการสร้างสรรวิดีโอ

แนวคิด แนวทาง ข้อตกลง ในการทำงานร่วมกัน เพื่อผลิตวิดีโอ

เริ่มต้นการใช้งาน Camtasia ตั้งแต่การนำไฟล์งานเข้าสู่โปรแกรม จนถุงการสร้างไฟล์ MP4 ที่สามารถนำไปใช้งานได้