ขั้นตอนสำหรับเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้าจะต้องเรียนรู้ และเข้าใจ

we waited 30 minutes