โปรแกรมสำหรับออกแบบ ToolPath เพื่อให้เครื่อง CNC เดินงานตามแบบที่เราต้องการ