รายวิชาที่มีอยู่

ในหลักสูตรนี้ ผมได้นำเอา VDO จากโครการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพสินค้าและผลิตภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ในวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 และผมเห็นว่าเป็นการอบรมที่มีประโยชน์มากกับคนภายในองค์กร จึงนำมาเป็นหัวข้อในการอบรมทีมงานภายในองค์กร

คำถามต่างๆ เวลาที่เรารับเรื่องจากทางช่องทางต่างๆ

K-PowerP@y (mPOS)


สรุปวิธีการใช้งานเครื่อง mPOS ของธนาคารกสิกรไทย เพื่อใข้ในการรับชำระเงินด้วยบัตรเครดิต


หัวข้อนี้สำหรับ เจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า เพื่อถ่ายทอดสิ่งที่ผมได้เรียนรู้ เกี่ยวกับสินค้า และวัสดุใหม่ๆ 

และวิธีการในขบวนการผลิตแบบต่างๆ ที่กำลังเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ของเรา

ขั้นตอนสำหรับเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้าจะต้องเรียนรู้ และเข้าใจ

we waited 30 minutes

 • อะไรคือ VDI
 • ทำไมต้อง VDI
 • ความคุ้มค่าของ VDI

ดูตัวอย่างการสร้าง Server ใหม่บนระบบ Cloud หรือ VMWare ESXi

ขั้นตอนการติดตั้ง CentOS 7

การสร้าง Backup ใหม่ บน Veeam

หน้าที่ของเจ้าหน้าที่บัญชี มีบทบาทสำคัญต่อองค์กรอย่างไร และเราจะทำอย่างไรเพื่อให้งานของเราสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายในการทำงาน

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเอกสารทางบัญชี ตั้งแต่เริ่มต้นของเอกสาร

ในตอนนี้จะเป็นเอกสารด้านฝั่งขาย

แนวคิด แนวทาง ข้อตกลง ในการทำงานร่วมกัน เพื่อผลิตวิดีโอ

เริ่มต้นการใช้งาน Camtasia ตั้งแต่การนำไฟล์งานเข้าสู่โปรแกรม จนถุงการสร้างไฟล์ MP4 ที่สามารถนำไปใช้งานได้ 

ความรู้และความปลอดภัยในการทำงาน

หลักสูตรนี้ต้องการให้ผู้เรียนได้มีพื้นฐานเกี่ยวกับขั้นตอนการผลิตงานพิมพ์ ในขบวนการต่างๆ

หลักสูตรนี้เหมาะกับผู้เรียน ที่ต้องการพื้นฐานเพื่อใช้ประกอบสื่อสาร เช่น

 • เจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า
 • เจ้าหน้าที่วางแผนผลิต
 • เจ้าหน้าที่กราฟฟิค

วิธีการเรียนรู้

 • ผู้เรียนเริ่มต้นทำการเรียนรู้ด้วยตัวเองจากการไปสำรวจขั้นตอนการผลิต
 • แล้วนำสิ่งที่พบเห็นมาสร้างเป็นบทสรุปจากการได้ไปเห็นขบวนการทำงานในแต่ละขั้นตอน
 • หลังจากที่ผู้เรียนได้ทำแบบทดสอบ หรือบทสรุปในแต่ละขั้นตอน ก็จะมีคำเฉลย เพื่อให้ผู้เรียนได้เจาะลึกมากขึ้น

รวมเนื้อหาของ 3D Printer และแหล่งข้อมูลไว้ตรงนี้ครับ

 • เครื่องพิมพ์
 • Software ที่เกี่ยวข้อง
 • อุปกรณ์ของ 3D Printer

มารู้จักและเข้าใจการเคลือบผิวงานพิมพ์กันดีกว่า

ปัญหาการเก็บกองงาน
การลดความเหนื่อยล้าในการทำงานระยะยาวๆ
แนวคิดในการบริหารจัดการ การเก็บกอง

การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการชั่ง ตวง วัด นับ

สาธิต วิธีการปั๊มไดคัท และขั้นตอนการทำงาน

ปัญหาต่างๆในการทำงานจากฝ่ายผลิต

มาทำความเข้าใจกับกาวประเภทต่างๆ กัน เพื่อลดปัญหาเรื่องการซ่อมงาน

แบบฟอร์ม สำหรับการรับสมัครพนักงานใหม่

หลักสูตรการอบรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานบรรจุภัณฑ์


เนื้อหาแนะนำการใช้งาน Academy.JobAtHome.me

 • ทุกคนในองค์กร ต้องดู เพื่อความเข้าใจในการทำงานที่ตรงกัน
 • การใช้งาน Academy.JobAtHome.me มีวัตถุประสงค์
  • ในการร่วมกันแบ่งปันความรู้ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรเรียนรู้ และถ่ายทอดความรู้ให้แก่กันภายในองค์กร
  • เป็นส่วนหนึ่งในการทำงานร่วมกัน เพื่อลดปัญหาในการทำงาน สื่อสารไปในทิศทางเดียวกัน
  • เข้าใจในการทำงานร่วมกัน

ขั้นตอนการโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ หรือจักรยานยนต์ จากธนาคาร หรือผู้ให้กู้ มาเป็นกรรมสิทธิ์ของตัวเอง หลังจากที่ทำการผ่อนชำระครบถ้วนแล้ว

แนวคิดต่างๆในการจัดตั้ง pingballoon.com

VDO สอนใช้โปรแกรม Illustrator สำหรับบุคคลทั่วไป เพื่อให้สามารถจับไฟล์อาร์ตเวิร์ค วัดขนาดงานในไฟล์อาร์ตเวิร์คลูกค้าได้

หลักสูตรนี้สำหรับใช้เป็นแนวทางในการเรียนรู้การทำงานใหม่ของเจ้าหน้าที่แผนกกราฟฟิค


เนื้อหาในหลักสูตร กำลังอยู่ในระหว่างการพัฒนาปรับปรุง ดังนั้นเมื่อผู้เรียนได้ทำการเรียนรู้แล้ว จะให้ผู้เรียนทำการประเมินผลของระบบการสอนในทุกหัวข้อด้วย การที่ผู้เรียนทำการประเมินผลจะทำให้ผู้จัดทำหลักสูตรสามารถพัฒนาทักษะของผู้จัดทำหลักสูตร และพัฒนนาหลักสูตรไปพร้อมๆกันด้วย

ระบบบันทึกและตอบแทน Incentive ให้กับคนงาน

โปรแกรมสำหรับออกแบบ ToolPath เพื่อให้เครื่อง CNC เดินงานตามแบบที่เราต้องการ

รวบรวม Mechanical Ideas ต่างๆ สำหรับการชับเคลื่อน

เร่ิมแนวคิดจากที่ว่าหัวฉีดกาวสเปรย์ ของ Reka มันฉีดได้ช้า ต้องการเพิ่มจำนวนหัวฉีดแล้วต่อเป็นสายพาน

https://www.youtube.com/watch?v=w-ZR7DzEwcs

ปั๊มแบบต่างๆ

สร้างมันเสียเลย

รวบรวมการเรียนรู้จากการที่ไปเรียนที่ PanmaneeCNC

แนวคิดในการทำหม้อต้มกาว ที่มีฉนวนกันความร้อน เพื่อลดปัญหา

 1. กาวแห้งในฤดูหนาว ในระหว่างที่กาวเดินทางออกจากหม้อต้ม
 2. ลดต้นทุนค่าไฟฟ้า เนื่องจากการสูญเสียพลังงานให้กับอากาศ

ดัดแปลงเครื่องขึ้นรูปกล่อง

ความรู้เกี่ยวกับเครื่องเชื่อม ก่อนการเลือกและตัดสินใจซื้อเครื่องเชื่อมประเภทต่างๆ

 • เครื่องเชื่อม MMA
 • เครื่องเชื่อม TIG
 • เครื่องเชื่อม MIG

และในหัวข้อนี้ ผมกำลังมองหาเครื่องเชื่อมที่จะนำมาเชื่อมบานประตู อลูมิเนียม สำหรับปิดบานท้ายรถกระบะ ISUZU

 

 

หัวข้อนี้ จะสรุปวิธีการเก็บไฟล์และการจัดเก็บไฟล์อาร์ตเวิร์ค